KALMAK TÜRKÜSÜ

KALMAK TÜRKÜSÜ

KALMAK TÜRKÜSÜ Daha gidilecek yerlerimiz var Şu sohbetini dinler gideriz. Coştukça şarkılar, türküler, sazlar Rakı mı, şarap mı, içer gideriz. Geçse ...